ตำรวจน้ำ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ(Sub-Division 7 Marine Police Division)

การฝึกผสมทางทะเล ไทย – มาเลเซีย (SEAEX THAMAL) ครั้งที่ ๖๔/๒๐๑๘ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๑ ส.ค. ๖๑

กก.7 บก.รน. จัดข้าราชการตำรวจ รวม ๑๘ นาย นำเรือตรวจการณ์หมายเลข ๘๐๘ (พิจารณ์พลกิจ) ไปฝึกผสมทางทะเล ไทย – มาเลเซีย (SEAEX THAMAL) ครั้งที่ ๖๔/๒๐๑๘ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๑ ส.ค. ๖๑ พื้นที่ทางทะเล จว.สงขลา ประเทศไทย – เมืองกวนตัน รัฐปาหัง ประเทศมาเลเซีย  

การฝึกที่สำคัญ

๒.๑ ฝึก Blind Pilotage

๒.๒ ฝึกแปรกระบวน

๒.๓ ฝึกตรวจค้น

๒.๔ ฝึกรับ – ส่ง สิ่งของในทะเล

๒.๕ ฝึกโคมไฟสากล

๒.๖ ฝึกตราทางเป้า1 3  111 333 454038 454039 454040 454041  454043 454044 454045 454046 454048 454049 454050 454051

๒.๗ ฝึกแปรกระบวน (จำลอง)