ตำรวจน้ำ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ(Sub-Division 7 Marine Police Division)

พ.ต.ท.ชัยสิทธิ์ ฆารเจริญ รอง ผกก.7 บก.รน. ผู้แทน ผบก.รน. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค RBC

วันที่ 790428 790429 790433 7904343-5 เม.ย. 61 พ.ต.ท.ชัยสิทธิ์ ฆารเจริญ รอง ผกก.7 บก.รน. ผู้แทน ผบก.รน. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค RBC ครั้งที่ 107 ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา