ตำรวจน้ำ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ(Sub-Division 7 Marine Police Division)

รายงานผลการตรวจเยี่ยมสถานีของ รอง จตช.(2)และคณะ

ตำรวจน้ำตากใบ ขอรายงานผลการตรวจเยี่ยมสถานีของ รอง จตช.(2)และคณะ

เรียนผู้บังคับบัญชา

วันนี้ 20 มิ.ย.2560 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรียงไกร รอง จตช.(2) และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจน้ำตากใบ
โดยมี ว่าที่ พ.ต.อ.ศราวุฒิ ลิจฉวีราช ผกก.7 บก.รน., ร.ต.อ.ภราดร สวัสดี สว.ส.รน.4 กก.7 บก.รน. พร้อมด้วยผู้นำศาสนาอิสลามในพื้นที่ อ.ตากใบ , หน่วยงานตำรวจน้ำมาเลเซีย และ หน่วยเรือยามฝั่งมาเลเซีย ร่วมให้การต้อนรับ

พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรียงไกร รอง จตช.(2) ได้มอบสิ่งของเพื่อขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจน้ำตากใบและแนะนำ พร้อมทั้งมอบนโยบายเพื่อการปฎิบัติงานในพื้นที่ ให้รักษาความไม่ประมาทอยู่เสมอ นอกจากนี้ได้เดินเยี่ยมชมภายในสถานี โรงจอดเรือ และเรือตรวจการณ์ในสังกัด

จากนั้น ในเวลา 12.00 น. รอง จตช.(2) ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับข้าราชการตำรวจในสังกัด บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ทำให้ข้าราชตำรวจน้ำตากใบมีขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานมากยิ่งขึ้น

ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
IMG_20170620_144428 1497943927686