ตำรวจน้ำ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ(Sub-Division 7 Marine Police Division)

วันที่ 19 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. กก.7 บก.รน. รับการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 19 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. ข้าราชการตำรวจ กก.7 บก.รน. และ ส.รน.1 กก.7 บก.รน. เข้าแถวรับการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาก กต.9 จต. โดยมี พ.ต.อ.นรเศรษฐ์  สุวรรณนิกขะ  รอง ผบก.กต.9 จต. , พ.ต.อ.ทรงกลด  เกริกกฤตยา  รอง ผบก.กต.9 จต. , พ.ต.อ.สิทธิพงศ์  วัศรากิจ  ผกก.ฝสต.2 กต.9 จต. พร้อม คณะฯ  ได้ทำการตรวจแถว เครื่องแบบ ทรงผม  และเข้าห้องประชุมเพื่อรับฟังการบรรยาย ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค  คณะตรวจทำการตรวจแฟ้มตามแบบตรวจราชการ102186 169694 169696 169699 169701 169702 169703 169706 169707 169708 169756 ตรวจราชการ กต.๙ จต._๑๘๐๖๑๙_0022 ตรวจราชการ กต.๙ จต._๑๘๐๖๑๙_0026

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *