ตำรวจน้ำ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ(Sub-Division 7 Marine Police Division)

วันที่ 7-8 พ.ค.61 กก.7 บก.รน. จัดโครงการฝึกอบรม”หลักความปลอดภัยและการรอดพ้นการอันตรายสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหลักยุทธวิธีตำรวจทั้งทางบกและทางเรือ”

วันที่ 7-8 พ.ค.61  กก.7 บก.รน. ได้จัดโครงการฝึกอบรม”หลักความปลอดภัยและการรอดพ้นการอันตรายสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหลักยุทธวิธีตำรวจทั้งทางบกและทางเรือ” ณ ห้องประชุม สมิหลาแคมป์ปิ้ง แอนด์ รีสอร์ทสงขลา และทางทะเล  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ส.รน.1-4 กก.7 บก.รน.  ทั้งหมด 40 นาย  โดยมีวิทยากรจาก 1. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำนวน 2 ท่าน คือ พ.ต.อ.สิริชัย  มาสิลีรังสี  ผกก.กลุ่มงานการฝึกแบบตำรวจ ศูนย์ฝึกตำรวจ รร.นรต. , ด.ต.อภิชัย  สุปัญโญ  ผบ.หมู่ กลุ่มงานการฝึกแบบตำรวจ ศูนย์ฝึกตำรวจ รร.นรต.  2. วิทยากรจาก บก.รน. จำนวน 2 ท่าน คือ พ.ต.ท.วัชชิรานนท์  นนท์นา รอง ผกก.5 บก.รน. , ร.ต.อ.สุภัทรชัย  ศิริธรรม  รอง สว.(ทนท.ทางน้ำ) ส.รน.1 กก.8 บก.รน. มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

ในวันที่ 7 พ.ค.61 เวลา 08.30 น. ว่าที่ พ.ต.อ.ศราวุฒิ  ลิจฉวีราช  ผกก.7 บก.รน.  ได้กล่าวพิธีเปิดอบรม”หลักความปลอดภัยและการรอดพ้นการอันตรายสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหลักยุทธวิธีตำรวจทั้งทางบกและทางเรือ”โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ทักษะ ยุทธวิธีตำรวจ  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เทียบทันสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปได้   โดยมีหัวข้อการอบรม ดังนี้  อบรมความรู้ด้านเทคนิคหลักกความปลอดภัยและการรอดพ้นอันตรายสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหลักยุทธวิธีตำรวจทางทางบก , อบรมความรู้ด้านเทคนิคหลักกความปลอดภัยและการรอดพ้นอันตรายสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหลักยุทธวิธีตำรวจทางทาง  , ฝึกภาคปฏิบัติ(เรือตรวจการณ์ 808)

เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0089เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0092เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0122เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0103เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0097เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0102เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0068 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0078 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0079 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0113 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0120

 

เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0093  เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0100  เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0103 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0104 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0105 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0127 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0129 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0131 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0141 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0142 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0148 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0149 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0156 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0159 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0184 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0191 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0199 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0222 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0255 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0310 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0314 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0320 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0321 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0326 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0329 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0358 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0364 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0369 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0368 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0406 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0416 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0425 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0429 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0469 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0472 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0480 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0481 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0483 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0486 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0485 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0482 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0481 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0480 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0472 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0368 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0369 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0406 เตรียมงานฝึกอบรมฯ_๑๘๐๕๐๘_0429

 

 

379378 379379